MVO

Maatschappelijke & Sociale

De MAERS GROEP voert haar activiteiten uit op een sociaal evenwichtige wijze en streeft continu naar verbetering van de arbeidsomstandigheden. MAERS GROEP staat voor het creëren van goede arbeidsomstandigheden, arbeids- en mensenrechten, gezondheids- en veiligheidsnormen, medewerkersontwikkelingen en maatschappelijke betrokkenheid.

Belangrijkste doelstellingen

 • Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden zoals uiteengezet in de MAERS GROEP Gedragscode;
 • Blijvende bewustheid om risico's, ongevallen als gevolg van werkgerelateerde ziekten en de oorzaken van ziekteverzuim te verminderen of te voorkomen;
 • Steun geven aan initiatieven om de werkgelegenheid te verbeteren onder bereidwillige groepen op de arbeidsmarkt;
 • Ondersteuning van mensenrechten en een toegevoegde waarde leveren voor de samenleving waarin wij actief zijn.

Acties

 • Voldoen wij aan en overtreffen wij primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, wettelijke bepalingen en aanvullende toezeggingen;
 • Stimuleren wij persoonlijke ontwikkeling en creëren wij actief individuele loopbaanmogelijkheden;
 • Passen wij gezondheids- en veiligheidsmanagement systeem toe, zoals VCA;
 • Worden Gezondheid- en veiligheidsincidenten geregistreerd, onderzocht en worden preventieve maatregelen genomen ter voorkoming.

Maatschappelijke milieuaspecten

Milieubescherming is een belangrijk element in de algehele aanpak van MAERS GROEP met betrekking tot duurzame ontwikkelingen. Onze inzet hiervoor zit verweven in onze bedrijfscultuur. Wij innoveren en werken samen met leveranciers, klanten en andere belanghebbenden om facilitaire service te  leveren met een toegevoegde waarde en met  minimale nadelige gevolgen voor het milieu. MAERS GROEP heeft een proactieve benadering met betrekking tot bescherming van het milieu.

Belangrijkste doelstellingen

 • Minimaliseren van CO2 uitstoot;
 • Minimaliseren van het gebruik van energie en water;
 • Zorg dragen voor een reductie van afval, een goed beheer ervan en indien mogelijk het recyclen ervan;
 • Gebruik van veilige producten en materialen naleven.

Acties  

 • Voldoen wij aan, en waar mogelijk overtreffen wij, wettelijke bepalingen en verplichtingen met betrekking tot milieu en duurzaamheid;
 • Formuleren wij milieudoelstellingen;
 • Milieumanagement systemen worden toegepast om continue verbetering van onze prestaties te realiseren;
 • Ondersteunen van onze klanten en medewerkers in hun milieumanagement;
 • Richten op trainingen die milieugerelateerd zijn en stimuleren van de circulatie van deze kennis;
 • Eigen functionarissen monitoren en controleren van de implementaties van onze milieuinitiatieven;
 • Transparantie en openheid over onze acties en hierover rapporteren;
 • De inkoop van producten en diensten geschiedt aan de hand van de volgende criteria: kwaliteit, bedrijfseconomie, ethiek en milieuverantwoording.

Dit beleid van MAERS GROEP biedt een kader voor een gerichte en gestructureerde aanpak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.(MVO).

 

MAERS GROEP

Stalpaertstraat 7
3067 XS Rotterdam

Telefoon: 010 - 456 78 66

vca 2 NCI VCA  SNA osb

Jongevanos-300x190       ET-241x300

MAERS GROEP B.V. KvK 24215858 BTW nr. NL 8126.79.295 B01

De Jonge & Van Os B.V. KvK 24284947 BTW nr. NL 8069.98.404 B01

Eddy Treijtel B.V. KvK 24238874 BTW nr. NL 8019.89.541 B01

MAERS GROEP

Stalpaertstraat 7
3067 XS Rotterdam

Telefoon: 010 -456 78 66