Mens en Milieu

Mens

Van ons uitvoerend personeelsbestand is inmiddels een ruim aantal werknemers opgeleid en gediplomeerd volgens respectievelijk VCA-basis en VCA-vol (managers/leidinggevenden), SVS-Vakgeschoold Schoonma(a)k(st)er, SVS Voorman/-vrouw, VSR-kwaliteitsinspecteur, VSR-kwaliteitscontroleur, Midden Kader en VVA. 

Gezien de huidige ontwikkelingen in de schoonmaakbranche en ons streven naar continuïteit, zullen wij echter ons personeel blijven steunen en stimuleren inzake het (aanvullend) opleiden en bijscholen. Hierdoor krijgt u te maken met ervaren en gemotiveerde medewerkers, die allen beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden.

Voor de keuringen van de kwaliteitsmeting maken wij gebruik van een speciaal hiertoe opgeleide kwaliteitsinspecteur en -controleur.

Op ons hoofdkantoor zijn voornamelijk medewerkers in dienst met een gedegen ervaring en opleiding, waaronder VVA, SVS Midden Kader, SVS Hoger Kader en Ondernemersopleiding Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten.

Milieu 

De MAERS GROEP stelt zich ten doel een milieuverantwoord beleid te voeren. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn ondermeer:

  • Nagenoeg alle door ons gebruikte producten zijn voor tenminste 95% biologisch afbreekbaar, waardoor deze een minimale belasting betekenen voor het milieu
  • De doelmatigheid van de verpakking is eveneens een factor waar wij rekening mee houden

Reden voor ons om verpakkingen -benodigd voor de dagelijkse reiniging- te hervullen vanuit een grootverpakking waardoor deze geschikt zijn voor hergebruik. Tevens zijn alle verpakkingen van polyethyleen respectievelijk propyleen, deze kunststoffen leveren bijvoorbeeld bij verbranding weinig schadelijke stoffen.

  • Een te hoge dosering van een product betekent een hogere milieubelasting.

 Zo kunnen effectieve doseermogelijkheden een bijdrage vormen. Reden waarvoor wij hebben gekozen voor een uitgebalanceerd doseersysteem.

Uit bovenstaande blijkt dat de invoering van een Milieuzorgsysteem binnen onze organisatie hoog in het vaandel staat. Een Milieuzorgsysteem is een samenhangend geheel van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op het inzicht krijgen in en het beheersen en -waar mogelijk- minimaliseren van negatieve effecten op het milieu.

MAERS GROEP

Stalpaertstraat 7
3067 XS Rotterdam

Telefoon: 010 - 456 78 66

vca 2 NCI VCA  SNA osb

Jongevanos-300x190       ET-241x300

MAERS GROEP B.V. KvK 24215858 BTW nr. NL 8126.79.295 B01

De Jonge & Van Os B.V. KvK 24284947 BTW nr. NL 8069.98.404 B01

Eddy Treijtel B.V. KvK 24238874 BTW nr. NL 8019.89.541 B01

MAERS GROEP

Stalpaertstraat 7
3067 XS Rotterdam

Telefoon: 010 -456 78 66