Trainingen en opleidingen

Onze collega is een waardevol bezit.

De MAERS GROEP is er van overtuigd dat de kennis, kunde en betrokkenheid van de medewerkers, een substantiële waarde toevoegen aan al onze procedures, opleidingen, apparatuur en controlemethodes. Aandacht voor de medewerkers, collegialiteit en prettige werkomstandigheden zijn voor ons dan ook onlosmakelijk verbonden met de veiligheid en de uiteindelijke kwaliteit van ons werk.

Alle medewerkers zijn opgeleid of worden getraind met vakgerichte cursussen. Direct na indiensttreding volgen onze medewerkers een interne opleiding en worden zij automatisch opgenomen in een opleidingsplan. Dat voorziet in het vergaren van kennis en het behalen van branche gerelateerde vakdiploma’s van Stichting Scholing en Vorming Schoonmaak- en bedrijfsdiensten (SVS). Het doel van SVS is het stimuleren, organiseren en uitvoeren van opleidingen voor werknemers die zich op professionele wijze bezighouden met schoonmaken en reinigen.

Daarnaast hebben wij continu aandacht voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Wij vinden prettige en veilige werkomstandigheden net zo vanzelfsprekend als de zorg voor prima werkmateriaal, alsmede controle en begeleiding van onze medewerkers. Voor u als klant betekent dit dat wij altijd alle beschikbare kennis, kunde en betrokkenheid  zullen inzetten. 

Schoonmaak- Glas- en Gevelreiniging MAERS GROEP - Leren ook in de toekomst

MAERS GROEP 

Stalpaertstraat 7
3067 XS Rotterdam

Telefoon: 010 - 456 78 66

vca 2 NCI VCA  SNA osb

Jongevanos-300x190       ET-241x300

MAERS GROEP B.V. KvK 24215858 BTW nr. NL 8126.79.295 B01

De Jonge & Van Os B.V. KvK 24284947 BTW nr. NL 8069.98.404 B01

Eddy Treijtel B.V. KvK 24238874 BTW nr. NL 8019.89.541 B01

MAERS GROEP 

Stalpaertstraat 7
3067 XS Rotterdam

Telefoon: 010 -456 78 66